มอก. 1039-2547   หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย (วันที่มีผลบังคับใช้ 21 ก.พ. 49)
ขอบข่าย
      หม้อหุงข้าวไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ ความจุไม่เกิน 10 ลิตร รวมถึง หม้อหุงข้าวที่ใช้ในร้านค้า อุตสาหกรรมขนาดย่อม และในฟาร์ม
ไม่ครอบคลุมถึง
     - หม้อหุงข้าวที่ออกแบบสำหรับงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
     - หม้อหุงข้าวที่มีเจตนาให้ใช้ในสถานที่ที่มีภาวะพิเศษ เช่น มีบรรยากาศกัดกร่อน หรืออาจก่อให้เกิดการระเบิด (ฝุ่น ไอ หรือก๊าซ)
     - หม้อหุงข้าวที่มีการทำความร้อนโดยใช้คลื่นความถี่สูง
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.1039-2547

ข้อความในฉลาก
การแสดงเครื่องหมายและฉลาก
1) กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด (W) หรือ พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V)
2) สัญลักษณ์แสดงชนิดของแหล่งจ่ายไฟ
3) กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดเป็นวัตต์
4) แบบหรือรุ่นอ้างอิง
5) ความจุที่กำหนด เป็นลูกบาศก์เดซิเมตร หรือลิตร
6) ต้องมีขีดบอกระดับ หรือสัญลักษณ์อื่นที่แสดงความจุที่กำหนด ซึ่งมองเห็นได้ขณะเติมน้ำ
7) ข้อแนะนำสำหรับหม้อหุงข้าวฯ ที่ฝาปิดมีรูระบายไอน้ำอยู่ต่ำกว่าที่จับบนฝาหม้อต้องแสดงข้อความ
ดังต่อไปนี้
8) คำเตือน : ให้วางฝาในตำแหน่งที่ทิศทางของไอน้ำห่างจากที่จับเท่านั้น
(ไม่ต้องมีคำเตือน ถ้าสามารถปิดฝาในตำแหน่งที่ทิศทางของไอน้ำห่างจากที่จับเท่านั้น)
คำเตือน : ห้ามเปิดฝาขณะน้ำเดือด
9) ข้อแนะนำ ต้องมีข้อความห้ามนำไปจุ่มน้ำ

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 1   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1210
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.3 (เครื่องใช้ไฟฟ้า)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1030
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8516.60.10.000/C62