มอก. 60335 เล่ม 2(79)-2563   ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(79) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง และเครื่องทำความสะอาดใช้ไอน้ำ (วันที่มีผลบังคับใช้ 27 ธ.ค. 65)
ขอบข่าย
มาตรฐานนี้เกี่ยวกับความปลอดภัยของเครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง โดยไม่มีการขับเคลื่อนฉุดลาก ที่มีเจตนาให้ใช้ในที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ ภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร มีความดันที่กำหนดไม่น้อยกว่า 2.5 MPa และไม่เกิน 35 MPa

บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.60335 เล่ม 2(79)-2563

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 6   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1260
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.3 (เครื่องใช้ไฟฟ้า)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1030
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8424.30.00.001/C62
8424.30.00.090/C62
8424.30.00.999/KGM
8424.89.50.001/C62
8424.89.50.090/C62
8424.89.50.999/KGM