มอก. 60335 เล่ม 2(37)-2564   ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(37) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องทอดโดนัทเชิงพาณิชย์และเครื่องทอดน้ำมันท่วมเชิงพาณิชย์ (วันที่มีผลบังคับใช้ 2 ส.ค. 66)
ขอบข่าย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้เกี่ยวกับความปลอดภัยของเครื่องทอดน้ำมันท่วมเชิงพาณิชย์และเครื่องทอดโดนัทเชิงพาณิชย์ ที่ทำงานด้วยไฟฟ้า รวมถึงชนิดที่มีความดันไม่เกิน 50 kPa และผลคูณของความดันกับปริมาตรเป็นลิตร เท่ากับ 200 เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ในที่อยู่อาศัยและการใช้ที่คล้ายกัน โดย มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 V สําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟสเดียวต่อวงจรระหว่างเฟสกับตัวนำเป็นกลาง และ 480 V สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า อื่น ๆ

บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก. 60335 เล่ม 2(37)-2564

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 1   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1210
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.3 (เครื่องใช้ไฟฟ้า)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1030
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8419.81.10.000/C62
8419.81.10.999/KGM