มอก. 1389-2559   เครื่องอบผ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย (วันที่มีผลบังคับใช้ 17 ส.ค. 60)
ขอบข่าย
- เป็นเครื่องอบผ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและที่มีจุดประสงค์การใช้ที่คล้ายกัน แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 V กระแสสลับเฟสเดียว และ 480 V สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
- เป็นเครื่องอบผ้าที่ใช้ระบบทำความเย็นที่มีมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบปิดผนึกรวมอยู่สำหรับการอบผ้าแห้ง
- เครื่องอบผ้าที่มีเจตนาให้คนทั่วไปใช้ในร้านค้า ในอุตสาหกรรมขนาดย่อม และในฟาร์ม
ไม่ครอบคลุมถึง
- เครื่องอบผ้าที่มีเจตนาให้ใช้ในงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ เครื่องอบผ้าที่มีเจตนาให้ใช้ในสถานที่ที่มีภาวะพิเศษ เช่น มีบรรยากาศกัดกร่อน หรืออาจก่อให้เกิดการระเบิด (ฝุ่น ไอ หรือก๊าซ)
บทนิยามและรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดูเพิ่มเติม มอก.1389-2559

ข้อความในฉลาก
การแสดงเครื่องหมายและฉลาก
1) กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด (W) หรือ พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V)
2) สัญลักษณ์แสดงชนิดของแหล่งจ่ายไฟ
3) แบบรุ่นอ้างอิง
4) กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดเป็นวัตต์
5) ข้อแนะนำการใช้งาน
     มวลสูงสุดของผ้าแห้งที่ใช้ เป็นกิโลกรัม
      • ห้ามใช้เครื่องอบผ้าถ้าใช้เคมีอุตสาหกรรมในการทำความสะอาด
      • ให้ทำความสะอาดส่วนดักผงใยผ้าบ่อยๆตามความเหมาะสม
      • อย่าให้มีการสะสมของผงใยผ้ารอบเครื่องซักผ้า
      • จัดให้มีการระบายอากาศเพียงพอ

สอบถามรายละเอียด
- การตรวจสอบ/กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ : กองตรวจการมาตรฐาน 2 กลุ่ม 1   โทร. 0 2430 6823 ต่อ 1210
- การขอรับใบอนุญาต มอก. : กองควบคุมมาตรฐาน ก.3 (เครื่องใช้ไฟฟ้า)   โทร. 0 2430 6821 ต่อ 1030
รูปตัวอย่าง / พิกัดรหัสสถิติ (HS2022)
8451.21.00.000/C62
8451.29.00.000/C62